Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5773306
TB của Hose về ngày ĐKCC chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về ngày Đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: