Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5895565
TB của Hose về ngày ĐKCC trả cổ tức đợt cuối năm 2022 bằng tiền

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố Thông báo của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh (Hose) về Ngày đăng ký cuối cùng để Trả cổ tức đợt cuối năm 2022 bằng tiền (Tỷ lệ 20%):