Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5476483
TB của Hose về ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền (Tỷ lệ 15%):