Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5196057
Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Cát Lợi thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

 

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 20.03.2023

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 20.03.2023:

+ Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

+ Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

+ Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

 

TB của Hose về ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền (Tỷ lệ 15%):

 

TB ngày ĐKCC thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

Công ty cổ phần Cát Lợi thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền:

 

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 30/01/2023

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 30/01/2023:

+ Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Lê Toàn Thắng - giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/02/2023;

+ Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền( Tỷ lệ 15% - Ngày ĐKCC: 24/02/2023 - Ngày thanh toán: 16/03/2023)

Nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 30/01/2023:

 

<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 10 - 18 / 164