Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5773445
Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền mặt

Công ty cổ phần Cát Lợi thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiến mặt (tỷ lệ 20% - 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

 

Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2020

Công ty cổ phần Cát Lợi thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ 01/01/2020 đến 30/06/2020 và cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020:

 

Thông báo kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Nghị quyết HĐQT

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Nghị quyết HĐQT ngày 30.06.2020:

 

Nghị quyết HĐQT ngày 23/06/2020 và bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2020

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố thông tin Nghị quyết HĐQT ngày 23/06/2020 và bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với các nội dung sau: 

      +  Chấp thuận đề xuất với ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thôi nhiệm 2 thành viên HĐQT.

      +  Chấp thuận 2 ứng cử viên bầu vào HĐQT.

      +  Đồng ý cho ông Bùi Tấn Hòa thôi giữ chức vụ Giám đốc kể từ ngày 01/07/2020.

      +  Công văn của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đề cử ông Nguyễn Hoàng Minh và sơ yêu lý lịch.

      +  Công văn của Công ty Thuốc lá Sài Gòn đề cử bà Lê Diễm Anh và sơ yếu lý lịch.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

 

<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 82 - 90 / 181