Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5896261
Đơn từ nhiệm của ông Lê Thành Trung - Thành viên HĐQT độc lập

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố thông tin Đơn từ nhiệm của ông Lê Thành Trung - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

 

TB của Hose về ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố Thông báo của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM về ngày Đăng ký cuối cùng Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

 

TB của TTLKCK về ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố Thông báo của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán về ngày Đăng ký cuối cùng Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

 

TB ngày ĐKCC thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Cát Lợi thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

 

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/03/2022

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/03/2022:

  1.  Nghị quyết Hội đồng quản trị số 168/NQ-CPCL ngày 23/03/2022 thông qua: Chấp thuận Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty được ký kết các hợp đồng mua, bán hàng hóa và dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 với tổ chức có liên quan đến ông Châu Tuấn là Công ty TNHH SXKD bao bì Carton gấp nếp Vina Toyo. Giá trị mỗi hợp đồng và giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.
  2.  Nghị quyết Hội đồng quản trị số 169/NQ-CPCL ngày 23/03/2022 thống nhất thông qua:
                  + Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
                  + Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
                  + Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
Đính kèm: 

 

<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 46 - 54 / 182