Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 4762095
Báo cáo tài chính Quý II.2009 (23.07.2009)

      1.  Báo cáo tài chính tóm tắt

      2.  Báo cáo tài chính đầy đủ

 

Báo cáo tài chính Quý I .2009 (20.04.2009)
   

    1. Báo cáo tài chính tóm tắt.

    2. Báo cáo tài chính đầy đủ.

Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán

    1. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2008.

    2. Báo cáo tài chính đầy đủ năm 2008.

 

 

Báo cáo tài chính Quý IV.2008 (22.01.2009)

 

    1. Báo cáo tài chính tóm tắt Quý IV 2008

    2. Bảng cân đối kế toán Quý IV 2008

    3. Bảng kết quả kinh doanh Quý IV 2008

    4. Bảng lưu chuyển tiền tệ Quý IV 2008

    5. Bảng thuyết minh báo cáo tài chính Quý IV 2008

<< Bắt đầu < Trước 11 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 91 - 96 / 96